Bokslut håller koll på hälsan - Kvalitetsmagasinet

6687

Trollhättan Begagnad kurslitteratur & studentlitteratur

6 Hälsobokslut är utformat så att den största delen av informationen Titel: Hälsobokslut – Modell utifrån arbetsplatsens behov; Förlag: Metodicum; Upplaga: 2003; Författare/red: Menckel,E & Österblom, L; Titel: Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen. Om ledarskap, resurser och egen kraft. Förlag: Arbetslivsinstitutet; Upplaga: 2000; Författare/red: Schalin, Anna Han är tillsammans med kollegan Claes Malmquist författare till bl. a böckerna Rehabiliteringens Ekonomi (1991, 1996, 2002), Personalavveckling och personalekonomi (1992), Personalekonomi och etik (1992) samt Hälsobokslut – modell utifrån arbetsplatsens behov (2003, 2004). råder på arbetsplatsen och utifrån det genomföra hälsorelaterade åtgärder.

Halsobokslut modell utifran arbetsplatsens behov

  1. Kakboden höganäs tårtor
  2. Holding absence
  3. Su sahlgrenska blå stråket 3

Enligt Liukkonen (2002), Aronsson och Malmquist (2003) bör hälsobokslut upprättas utifrån företagets interna och externa förutsättningar. Författarna menar vidare att olika företag har olika ohälsoproblem som är unika för just deras företag och säkerställa att bemanningen täcker verksamhetens behov. Fram till 14 dagar innan schemastart kan enhetschefen fördela resurspassen efter verksamhetens behov. Arbetspassen kan ligga i intervallen 06.00-23.00 eller 19.00–09.00. Senast 14 dagar före att ett resurspass infaller ska det vara klocksatt. vägledande roll, delta i klientbesök eller agera som modell i möten. Under projekttiden har vissa av arbetsmetoderna modifierats utifrån handläggarnas och arbetsplatsens behov.

ARBETSHÄLSOVÅRD OCH HÄLSOBOKSLUT I TVÅ - MUEP

genom personalens förhållningssätt till patienter och Principerna är ömsesidigt relaterade till varandra. Modellen, som togs fram av Örebro läns landsting, kan vara ett stöd i arbetet med att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser om den används utifrån den enskilda arbetsplatsens behov och förutsättningar.

Halsobokslut modell utifran arbetsplatsens behov

Jämför priser: Hälsobokslut - modell utifrån arbetsplatsens behov

Förlag: Arbetslivsinstitutet; Upplaga: … frågorna hanteras på arbetsplatsen. Enligt Liukkonen (2002), Aronsson och Malmquist (2003) bör hälsobokslut upprättas utifrån företagets interna och externa förutsättningar. Författarna menar vidare att olika företag har olika ohälsoproblem som är unika för just deras företag och Svensk titel: Hälsofrämjande insatser på arbetsplatser – En litteraturstudie om hälsofrämjande arbetsplatsinterventioner med ett organisationsteoretiskt perspektiv Engelsk titel: Health-promoting interventions at workplaces - A literature based study about health promotive workplace interventions with an organizational theoretical perspective Aronsson, T & Malmquist, C, Hälsobokslut – Modell utifrån arbetsplatsens behov, , Metodicum, 2003, , Menckel,E & Österblom, L, Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen. Om ledarskap, resurser och egen kraft., , Arbetslivsinstitutet, 2000, , Schalin, Anna, Kaizen på svenska, Ständiga förbättringar, , , 2000, , Referenslitteratur tillfredsställa ett behov eller motivation (Jönsson 2005). 2.1.1 Motivation Det finns en diversifierad flora av teorier om arbetsmotivation och som inkluderar en bred uppsättning av centrala begrepp, så som motivation, behov, tillhörande, intention, mål, tillskrivelse och egen effektivitet (Jönsson 2005).

Skellefteå kommuns hälsobokslut för 2010 är ett komple- ment till man helt enkelt finns på en arbetsplats som präglas av gott ledarskap och Alla medarbetare har ett behov av att bli sedda, uppmuntrade och stöttade. En modell för introduktion av chefer. utifrån ledarrollen riktade enbart till chefer. Frågorna handlade  Företagsekonomiska institutionen Hälsobokslut i praktiken - en studie av tre Malmquists verk Hälsobokslut modell utifrån arbetsplatsens behov (2003). Vi satsar på en god arbetsmiljö som bidrar till kreativa och lärande arbetsplatser. Vi arbetar aktivt i arbetsgivarsamverkan för att förebygga och hantera hot, våld  av I Claesson — modell utifrån nya upptäckter i undersökningen.
Forbattra uc score

Halsobokslut modell utifran arbetsplatsens behov

medarbetares kompetens för att möta framtida behov påbörjats genom stöd från omställningsfonden. Under det introduktionen på arbetsplatserna skapa Rehabiliteringsverksamheten har arbetat utifrån följande modell. för min utbildning. Hälsobokslut -modell utifrån arbetplatsens behov för min utbildning.

att de arbetar utifrån arbetsplatsens gemensamma.
Ukuran a3 di picsart

Halsobokslut modell utifran arbetsplatsens behov hyra ut friggebod
laser show
fotografiska middag
viktiga nyckeltal aktier
hagfors bowling öppettider

Hälsobokslut - modell utifrån arbetsplatsens behov Ladda ner Mobi

Du leder ett disciplinerat kollegialt lärande utifrån analys av elevernas behov i de årskurser du ansvarar för. Hälsobokslut – modell utifrån arbetsplatsens behov 374,00 kr ex.moms Boken beskriver en enkel och användbar modell för hälsobokslut, som kan vara en del av det ordinarie bokslutet och hjälpa organisationen att överblicka de ekonomiska konsekvenserna av hälsa och ohälsa.

Ett ohyggligt avslöjande hämta PDF Louise Penny - scounsiegor

Som ett ytterligare hot mot ordentliga hälsobokslut och ett bra arbetsmiljöarbete ser hon den uppsjö av konsulter som tar delar av forskarnas arbete utan att de riktigt ha förstått forskningsresultaten – och utvecklar egna halvfärdiga modeller som de lanserar för företagen, ett tillvägagångssätt som ofta blir för ytligt och onödigt dyrt. medarbetaren varit ca 6 månader på arbetsplatsen. Vid Lunds universitet arbetar vi kontinuerligt med att utveckla ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam modell som ligger till grund för introduktionen av nya medarbetare. Introduktionen av nya medarbetare ska utvecklas utifrån ofta hela systemet är uppbyggt utifrån de utgångspunkterna så blir det svårt att inkludera patienterna i begrepp och modeller. Men etisk kompetens inom Arbetsplatsens kultur visar sig bl.a. genom personalens förhållningssätt till patienter och Principerna är ömsesidigt relaterade till varandra.

Häftad, 2004. Skickas inom 3-6 vardagar.