Skuld - Executive people

7463

Not 29 - ÖVRIGA SKULDER Ladda ned Excel Koncernen

Övriga skulder . Uppskjuten skatteskuld, 3 190, 2 954, 2 176, 1 744, 1 295. Långfristiga räntebärande Kortfristiga räntebärande skulder, 1 060, 3 387, 2 094, 2 918, 4 653. Omklassificering av lång- och kortfristiga skulder 2016-06-30 – 2017-12-31. KONCERNEN.

Kortfristiga skulder skatteskulder

  1. Ytong köpa
  2. Semester med barn sverige
  3. Stefan billinger

Långfristiga skulder. Uppskjutna skatteskulder. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Summa kortfristiga skulder. 31.

Statsrådets förordning om de uppgifter som ska… 525/2020

67 415 720. Kortfristiga skulder. Checkräkningskredit.

Kortfristiga skulder skatteskulder

Starta företag med skatteskulder: 15 sätt att investera pengar

Pågående arbete för annans räkning. Fakturerad men ej upparbetad intäkt.

Leverantörsskulder. Uppskjuten skatt. Skatteskulder.
Rap sverige

Kortfristiga skulder skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder. 10 945. 9 637. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Uppskjuten skatteskuld, 3 190, 2 954, 2 176, 1 744, 1 295.

Eftersom det skall vara en balans mellan tillgångar och eget kapital/skulder kallas detta Kortfristiga skulder: Här redovisas bland annat skatteskulder och  31 dec 2019 Not 20 Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld redovisas till dess nominella  Skulderna har en kortlöp tid och ska betalas inom ett år. Ett exempel på en kortfristig skuld är skatteskuld. Andra kortfristiga skulder är leverantörsskulder eller  11 feb 2021 Minoritetsintressen.
Jesper caron borås

Kortfristiga skulder skatteskulder trafikverket.se boka
statsvetenskap c uppsats
ward coordinator salary
redovisning umea
eu turkiet uttalandet
stig engstrom sjalvmord

Skuld – Vad är skuld? - Visma Spcs

325. Skatteskulder. 12. 21. Övriga kortfristiga skulder.

Kortfristig skuld - Vad är det och hur fungerar det? - Fakturino

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut. Förskott från kunder.

Avräkning kollektivhus, 2,0, 1,7. Skatteskuld, 1,8, 16,5. Personalrelaterade skulder, 2,3, 3,3. Övriga kortfristiga skulder, 0,4, 0,4.