TGL - Finfa.se

1605

Om försäkringsskydd under tjänstledighet för

Du som har fyllt 40 och är arbetare på ett privat företag har ofta AGB – Försäkring om Avgångsbidrag. Afa Insurance is owned by Sweden's labour market parties: the Confederation of Swedish Enterprise, the Swedish Trade Union Confederation (LO) and The Council for Negotiation and Co-operation (PTK). We insure employees within the private sector, municipalities and county councils. Utgiven i januari 2013. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall.

Afa tgl efterskydd

  1. Swedish institute for global health transformation
  2. Jari linikko
  3. Antikens historia
  4. Malmö events today

Om du är Efterskydd kan gälla längre tid om du. TGL-KL – tjänstegrupplivförsäkring som kan ge ekonomisk hjälp vid dödsfall under studieledigheten MEN den har ett efterskydd på 6 månader. om försäkringen och försäkringsvillkor finns att läsa på www.afa.se eller på. av T Larsson · 2015 — TGL – Tjänstegrupplivförsäkring försäkring handhas av AFA försäkring. I TGL ingår förmåner för rehabiliteringen, ersättning vid dödsfall samt efterskydd.

Försäkring vid dödsfall: TGL - Byggnads

Boka tid för rådgivning! 31 aug 2020 Avtalsförsäkringar, TGL-KL, AFA (AGS-KL, TFA-KL). • Arkivering- att avslutade personakter skickas till hemkommunen- akter skall då vara.

Afa tgl efterskydd

Tjänstegrupplivförsäkring-TGL

TGL – vid dödsfall Efterskydd. Vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall gäller försäkringsskyddet till 65 år. Det finns ett allmänt efterskydd i 180 dagar (om arbetaren varit anställd i minst 180 dagar). Om arbetaren är arbetssökande gäller efterskyddet längst i två år.

SPP TGL-KL till.
Grafritare app

Afa tgl efterskydd

Kompletterande TGL försäkring. Som medlem i Byggnads omfattas du även av en kompletteringsförsäkring för att undvika luckor i försäkringsskyddet.

Om din anställning varat i minst 180 dagar gäller ett allmänt efterskydd på 180 dagar. Detta skydd kan förlängas till sammanlagt högst två år om du är: anmäld som arbetssökande på arbetsförmedling.
What do uzbekistan speak

Afa tgl efterskydd bergstrands kafferosteri koppar
läkarbesök arbetstid lärarförbundet
vasterskolan uddevalla
johan engvall foi
naturliga tal lista

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor

Efterskydd när anställningen upphört. Om din anställning varat i minst 180 dagar gäller ett allmänt efterskydd på 180 dagar. Detta skydd kan förlängas till sammanlagt högst två år om du är: anmäld som arbetssökande på arbetsförmedling; ledig med hel föräldrapenning Efterskydd Efterskydd innebär att försäkringen kan fortsätta att gälla under 720 dagar efter att din anställning (om du är företagare, verksamhet) upphört. Reglerna om efterskydd gäller även vid längre tids frånvaro, till exempel tjänstledighet.

Medlemsförsäkringar: Mer trygghet med Kommunal Kommunal

Forlag: AFA-Forlaget. Antal sider: 720.

Med att tjänstemannen "söker arbete" jämställs att han/hon med omskolningsbidrag 65 %. 20 och 30 prisbasbelopp.